omossbanner1.jpg

Familiebedrift

Hengsrød Smie AS i Vestfold har vært en familiebedrift siden tidlig på 1900-tallet. Firmaet begynte som en landbrukssmie med reparasjoner av landbruksredskap, samt noe produksjon. I 1975 kom Hengsrød Smie inn i påbyggebransjen med de første tipper og lasteplan. Med tiden ble både verksted og arbeidsstokk utvidet, og siden 1979 er det blitt bygget tilhengere.

Hengsrød Smie Buskerud AS startet opp 1. august 2003 med Ragnar Bøe og Bård Reitan som eiere. 

Da Ragnar Bøe døde i 2008 var det svigersønnen Øyvind Røste som gikk fra å være verkstedsmedarbeider på Hengsrød til å overta rollen som daglig leder.

I dag

I 2013 ble Hengsrød Smie AS og Hengsrød Smie Buskerud AS slått sammen til ett firma; Hengsrød AS. Dette ble gjort for å kunne styrke vår posisjon i markedet og bli en sterkere aktør i påbygger-bransjen. I 2020 åpnet vi en avdeling på Kronlia i Holmestrand der plan og diverse deler blir produsert.

I dag produseres nær sagt alle typer påbygg og hengere. Hengsrød AS samarbeider med Hengsrød Lakkering AS som er lokalisert på samme sted. Her blir deler og komponenter sandblåst og lakkert før montering.

Målsettingen til Hengsrød AS er å være en anerkjent produsent av lastebilpåbygg og tilhengere, samt forhandler for krokløft,  stykkgods- og tømmerkraner.

Visjon

Bærekraftige løsninger med et høyt verdiinnhold som øker inntjeningen i hele verdikjeden.

Misjon

Å gå i åpen dialog med kunden for å levere troverdige og innovative løsninger som understøtter sosialt ansvar, klima og kundens lønnsomhet.